Konkurs za posao

Uto, 31. Jul. 2018.


Za prijem radnika u radni odnos u „Uni Bristol“ Tuzla


Za prijem radnika u radni odnos u „Uni Bristol“ Tuzla , Podružnica Hotel Mellain za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 1. Kuhar/Restoran Galerija/...............................1 izvršilac
 2. Pomoćni kuhar/Restoran Galerija/.........................1 izvršilac

Opšti uslovi:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje

Posebni uslovi:

 • SSS
 • Poželjno radno iskustvo 
 • Samostalnost u radu

Kandidat, osim uslova za prijavu, treba da ispunjava sljedeće uslove: 

 • Da je pouzdan i motivisan za rad, 
 • Da je spreman da radi u timovima, 

Nudimo Vam:

 • Dinamično i podsticajno radno okruženje spremno da podrži vrijedne i angažovane kolege
 • Plata po dogovoru

Potrebna dokumenta:

 • Prijava na oglas koja treba da sadrži ime i prezime, prebivalište odnosno adresu stanovanja i kontakt – telefon kandidata
 • Biografija kandidata
 • Diploma o završenoj srednjoj školi (kopija)

Napomena:

Sa svim prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju, a sa kandidatima koji budu izabrani Poslodavac će zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. 
Neblagovremene, nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Prijavu na oglas dostaviti na adresu :
Uni Bristol doo Tuzla,
ulica Aleja Alije Izetbegovića br. 3 Tuzla,
ili u Upravu preduzeća, tel. 035 365-500; 035 365-510

Oglas otvoren do popune radnih mjesta.