Kontakt informacije 

Adresa

Aleja Alije Izetbegovića br. 3, 75000 Tuzla

Telefon

+387 35 365 500

Fax

+387 35 278 256

E-mail

info@mellainhotel.com

 

Poašljite e-mail