KONKURS

Želite postati dio tima Mellain Hotela?

Pošaljite Vaš CV uz propratno pismo sa naznakom za koju poziciju aplicirate na mail:

info@mellainhotel.com